Individuálna mobilita žiakov

V rámci projektu Comenius - Individuálna mobilita žiakov majú naši žiaci možnosť absolvovať časť štúdia na našej partnerskej škole - Strednej umeleckej škole v Ostrave.
 
Školský rok 2013/2014

Výmenného pobytu sa zo SUŠ Ostrava zúčastnili žiačky Iva Bartošová (2. r., GD), Tereza Buroňová (3. r., GD) a Klára Horalíková (2. r., PD).

 

Od 17. februára do 14. mája 2014 sa 3 žiaci našej školy zúčastnili výmenného pobytu v Ostrave:

  • Erik Dudinský (III.B, F) - na odbore FOTOGRAFIE A MÉDIA
  • Kristína Dzuričková (II.C, V) - na odbore DIZAJN VÝROBKOV
  • Mária Kundrátová (III.C, V) - na odbore KLASICKÁ A POČÍTAČOVÁ GRAFIKA

 

 

ODKAZY