Moderné vzdelávanie (CVTI)

                   

MODERNÉ VZDELÁVANIE – DIGITÁLNE VZDELÁVANIE PRE VŠEOBECNO-VZDELÁVACIE PREDMETY

ITMS KÓD: 26110130547
KÓD VÝZVY: OPV/K/NP/2012-9
NÁZOV OPERAČNÉHO PROGRAMU: Operačný program Vzdelávanie
CIEĽ: Uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím inovatívnych foriem a metód výučby.
ŠPECIFICKÝ CIEĽ: Inovovať obsah a metódy, skvalitniť výstupy vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti.
HLAVNÉ AKTIVITY:
1.1 Moderné vzdelávanie - inovácia obsahu a metód výučby všeobecnovzdelávacích predmetov pre žiakov ŽS a SŠ
1.2 Moderné vzdelávanie - vypracovanie lokálneho obsahu pre žiakov ŽS a SŠ
1.3 Moderné vzdelávanie - zvýšenie popularizácie a motivácie žiakov a študentov vzdelávať sa v prírodovedných a technických predmetoch a smeroch.
MIESTO REALIZÁCIE: Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
TRVANIE PROJEKTU: od 13.12.2012 do 30.11.2015
VÝŠKA NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU: 26 980 236,00 EUR
CIEĽOVÁ SKUPINA: Projekt sa zameriava na žiakov a učiteľov základných a stredných škôl, 7 krajov SR okrem BSK. Cieľová skupina žiakov ZŠ = 355 000 a SŠ = 188 560 žiakov. Cieľová skupina učiteľov zo ZŠ a SŠ = 42 100 učiteľov.


Viac info: www.digitalnevzdelavanie.sk

 

 

ODKAZY