Dizajn

Študijný odbor dizajn sa popri základných princípoch dizajnérskej tvorby zameriava na súčasné trendy v dizajne, navrhovanie výrobkov s dôrazom na ich funkčnosť, estetické, ekologické a ekonomické hľadisko.

Obsah 4-ročného štúdia ukončeného maturitnou skúškou, tvoria cvičenia z oblasti grafického dizajnu a priestorového dizajnu (dizajn interiérov a produktov).

Študenti finalizujú svoje návrhy pomocou grafických softvérov, tvoria 3D vizualizácie alebo vytvárajú priestorové modely v konkrétnom materiáli.

Absolvent študijného odboru DIZAJN - zamerania grafický a priestorový dizajn sa uplatní ako kreatívny dizajnér v profesionálnych dizajnérskych, interiérových, architektonických štúdiách alebo reklamných oddeleniach firiem. Získané odborné vedomosti z marketingu, reklamy a základov podnikania vytvárajú dobré predpoklady na samostatnú zárobkovú činnosť v oblasti dizajnu.

Štúdium vytvára predpoklady na úspešne vysokoškolské štúdium predovšetkým dizajnu a architektúry.

 

Študenti počas štúdia nadobudnú tieto vedomosti, zručnosti a návyky:

  • základy 2D a 3D vytvárania v grafických softvéroch: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Rhinoceros

  • tvorba dizajnérskej dokumentácie v CAD systémoch

  • výtvarné techniky a techniky kresby využiteľné v dizajnérskej tvorbe

  • modelovanie a práca s materiálom

  • dejiny výtvarnej kultúry a dejiny dizajnu

  • základy podnikania a vstup na trh práce

 

Vedúci odboru: Mgr. art. Martin Fek
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

 

 

 

ODKAZY