Keramický dizajn

Nový odbor v ponuke pre školský rok 2017/2018.

Študijný odbor kramický dizajn nadväzuje na tradičný odbor, ktorý sa vyučoval na našej škole, na odbor výtvarné spracúvanie keramiky a porcelánu. Obsah výučby je prispôsobený najnovším trendom v oblasti dizajnu predmetov a doplnkov interiérov a záhradnej architektúry.

Študijný odbor keramický dizajn je určený pre uchádzačov, ktorí sa chcú realizovať v oblasti navrhovania a realizácie produktového dizajnu vytváraného z keramických materiálov s dôrazom na funkčnosť a estetiku. Rozvíja kresliarske, maliarske a najmä  manuálne - remeselné zručností. Popri tradičných remeselných postupoch používaných v keramickej úžitkovej tvorbe – točenie, voľné modelovanie, práca s plátmi vytvára priestor aj pre techniky slúžiace na reprodukciu tvarov v malých sériách - vytláčanie, formovanie a odlievanie.

Absolvent odboru je kreatívny výtvarník schopný samostatne navrhnúť,  technologicky a v materiáli spracovať vlastný návrh. Má prehľad v jednotlivých formách umenia, orientuje sa v nich a riadi sa ich estetickými pravidlami. Pri svojej tvorivej práci dokáže akceptovať technologické, materiálové a funkčné nároky a kritéria kladené na finálny produkt, využíva získané zručnosti v práci s PC a grafickými softvérmi.

Študenti počas štúdia nadobudnú tieto odborné vedomosti, zručnosti a návyky:

  • základy 2D a 3D vytvárania v grafických softvéroch: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Rhinoceros

  • výtvarné techniky a techniky kresby využiteľné v dizajnérskej tvorbe

  • modelovanie a práca s materiálom

  • dejiny výtvarnej kultúry a dejiny dizajnu

  • odborná konverzácia v cudzom jazku

  • základy podnikania, vstupu na trh práce a osobnej prezentácie

 

ODKAZY