Odevný dizajn

4-ročný študijný odbor je určený žiakom, ktorí sa zaujímajú o módne návrhárstvo, dizajn odevov a doplnkov.

V priebehu štúdia sa žiaci zoznamujú so základmi anatómie a fyziológie ľudského tela, osvojujú si metódy modelovania, učia sa aplikovať získané vedomosti pri konštrukčnom riešení vlastných návrhov odevov a    módnych doplnkov. Žiaci sú vedení k uplatneniu klasických aj netradičných postupov a materiálov s ohľadom na funkčnosť a súčasné módne trendy.

Uplatnenie absolventov: v oblasti odevného a módneho priemyslu, reklamnej tvorbe, v divadelnom kostýmovom výtvarníctve a v inštitúciách zaoberajúcich sa kreatívnym priemyslom. 

Vedúca odboru: Mgr.art. Štefánia Gajdošová

 

 

ODKAZY