Vedecký obrázkový vtip 2014

Súťaž SCHOLA LUDUS - Vedecký obrázkový vtip 2014

téma 9. ročníka súťaže:

MODEL o modeloch a modelovaní vo vede a v živote

 Do súťaže sa možno zapojiť:

  1. autorsky – zaslaním obrázkového vtipu alebo vtipného komiksu približujúceho prírodné - fyzikálne, chemické, biologické procesy, závislosti, zákonitosti, ich technologické aplikácie, poznávacie postupy a pod., v tomto ročníku zvlášť na tému „MODEL – o modeloch a modelovaní vo vede a v živote“  – do 24.11.2014
  2. hlasovaním v laickom on-line hodnotení súťažných vtipov od 1. do 14.12.2014

Zdroj: > http://www.scholaludus.sk/new/ofv/VOV2014_propozicie.pdf

Ukážka z predchádzajúceho ročníka:

  
Začíname od Adama
Jablko, ktoré Eva podala Adamovi on  nahryzol, odhodil ho v strachu pred Všemohúcim. Cestovalo v čase, spadlo na hlavu Newtonovi a odtiaľ rovno Stevovi Jobsovi.

ODKAZY