Vianočná ozdoba 2014

Práce budú posudzované podľa nasledovných kategórií:

1. KATEGÓRIA  – Papierová vianočná ozdoba

Kolekcia troch kusov, práce realizované výlučne z papiera, vyriešený a realizovaný spôsob zavesenia, ohľad na hmotnosť ozdoby, veľkosť a pod.

2. KATEGÓRIA  – Vianočná ozdoba z recyklovaného materiálu

Kolekcia troch kusov, originálne využitie odpadového materiálu, vyriešený a realizovaný spôsob zavesenia, ohľad na hmotnosť ozdoby, veľkosť a pod.

3. KATEGÓRIA  – Vianočná ozdoba z ľubovoľného materiálu

Kolekcia troch kusov, ľubovoľný materiál nepatriaci do prvých dvoch kategórií, vyriešený a realizovaný spôsob zavesenia, ohľad na hmotnosť ozdoby, veľkosť a pod.

Jeden žiak môže v jednej kategórii prihlásiť iba jednu kolekciu (tri kusy) vianočných ozdôb!

ODKAZY