VIANOČNÁ OZDOBA 2014 - pokyny

Práce, ktoré chcete prihlásiť do súťaže

Vianočná ozdoba 2014

doneste v pondelok 8.12.2014 o 10,50 hod. do učebne č. 36. Vianočné ozdoby tu budú vystavené do 15,00 hod. Hodnotiaca komisia (SZA, IVA, KAÁ, GÁB, MIC) zasadne o 12,00 hod.
> vyhodnotenie súťaže a fotodokumentácia

ODKAZY