FINANČNÁ OLYMPIÁDA

 

Súťaž je organizovaná Nadáciou Partners pod hlavičkou dlhodobého vzdelávacieho projektu Deň finančnej gramotnosti.

Časový harmonogram

I. otvorené kolo - 19. 11. 2014 o 12:00 hod. – 23. 01. 2015
II. uzavreté kolo - 16. 02. 2015 – 27. 03. 2015
III. finálové kolo - presný termín bude finalistom oznámený prostredníctvom e-mailovej správy.

Súťaž prebieha v troch kolách. Prvé dve prebehnú formou online testu, tretie je organizované prezenčnou formou.

> kompletné pravidlá

ODKAZY