Kreativita mladých grafikov

Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.
Usporiadateľom súťaže je Spojená škola, Hattalova 471, 027 43, Nižná.

Podmienky účasti:

Právo zúčastniť sa VI. ročníka súťaže majú študenti stredných umeleckých škôl a združených stredných škôl s umeleckým zameraním vo veku od 15 do 21 rokov. Práce musia byť na predpísanom tlačive a zaslané na adresu usporiadateľa. Každá práca musí mať vyplnený platný evidenčný list.

Evidenčný list (napísaný vo worde):

  1. Meno, priezvisko, vek súťažiaceho
  2. Názov práce
  3. Technika a rok vzniku práce (nie staršie ako 1 rok)
  4. Meno pedagóga
  5. Úplná adresa súťažiaceho
  6. Úplná adresa školy
  7. e-mailova adresa školy

Evidenčný list musí byť pripevnený k práci v ľavom dolnom rohu tak, aby sa pri manipulácii nestratil. Zaslané súťažné práce nesmú presahovať formát A2 a nesmú byť adjustované. Do celoslovenského kola postupujú prvé 3 víťazné práce v jednotlivých kategóriách zo školských kôl. Zaslané súťažné práce zostávaju v depozitári Spojenej školy v Nižnej.

Kategórie súťaže:

Súťažná prehliadka Kreativita mladých grafikov prebieha v nasledovných kategóriách:

Kategória „ A “ : Obalový materiál
Kategória „ B “ : Plagátová tvorba a logo
Kategória „ C “ : Malé grafické formy ( ex libris, alebo grafiky do rozmeru 12x12 cm )
Kategória „ D “ : Ilustrácia
Kategória „ E “ : Fotografia
Kategória „ F “ : Voľná grafická tvorba ( max. A4 )

Práce môžu byť vyhotovené v týchto grafických technikách:

1. tlač z hĺbky: suchá ihla, lept
2. tlač z výšky: drevoryt, drevorez, linoryt, linorez
3. tlač z plochy: litografia, monotypia
4. počítačová grafika
5. fotografia

6. sieťotlač

 

ODKAZY