Bienále figurálnej kresby a maľby

IV. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže

Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci základných umeleckých škôl a stredných umeleckých škôl na Slovensku vo veku od 6 - 19 rokov. Autorské práce účastnikov sa prijímajú do 6. marca 2015. Práce musia byť prevedené v technike kresby (ceruza, rudka, uhoľ) alebo maľby (tempera, akryl...), prípadne kombináciou oboch techník. Počet a formát prác nie je obmedzený.

Téma súťaže: Ľudská figúra - postava v postoji, pohybe, polpostava, figurálna kompozícia, anatomický detail.

Adresa na zasielanie prác:

ZUŠ Karola Pádivého
Námestie SNP 2
911 01 Trenčín

ODKAZY