KARPATSKÉ BIENÁLE GRAFIKY

 

VYHLASOVATEĽ A HLAVNÝ ORGANIZÁTOR ROČNÍKA

Centrum kulturalne w Przemyślu

SPOLUORGANIZÁTORI:                        Vihorlatské osvetové stredisko v Humennom (Slovensko)

              Egri Kulturális és Müveszéti Központ Eger (Maďarsko)

                                                                  Lvivskij Palac Sztuki, Lviv (Ukrajina)

                                                                 Centrul Cultural Judeţean Harghita, Miercurea Ciuc (Rumunsko)                                      

ZÁMERY A CIELE                     

Projekt Karpatské bienále grafiky detí a mládeže vznikol z iniciatívy Centra kulturalneho v Przemyśli a Vihorlatského osvetového strediska v Humennom s cieľom popularizácie a podpory grafiky ako druhu umenia medzi deťmi a mládežou v krajinách, ktorých spájajú Karpaty, prostredníctvom medzinárodnej súťaže a výstavy a neskôr aj realizáciou viacdňových tvorivých dielní. Podujatia sa uskutočňujú s dvojročnou periodicitou za účasti partnerov zo Slovenska, Poľska, Maďarska, Ukrajiny a Rumunska.

Projekt približuje mladým ľuďom rôzne grafické prístupy a postupy, rozvíja ich zručnosti, obohacuje ich kreativitu a umožňuje im vzájomné spoznávanie v prospech medzinárodného kultúrneho dialógu.

PODMIENKY SÚŤAŽE   

Medzinárodnej súťaže sa môžu zúčastniť deti a mladí ľudia vo veku od 6 – 19 rokov prostredníctvom výberu v národných kolách súťaže. Za národný výber prác z jednotlivých krajín sú zodpovední partneri - koordinátori z jednotlivých kultúrnych inštitúcií. Následne sa uskutoční zasadnutie medzinárodnej odbornej poroty, ktorá vyhodnotí súťažnú kolekciu a vyberie práce na ocenenie a výstavu. Členov poroty určí každá partnerská inštitúcia výberom svojho kandidáta.

Vek účastníkov                               Pre súťaž sú vypísané 4 vekové kategórie:

  1. Kategória   6 – 8 rokov
  2. Kategória   9 – 12 rokov
  3. Kategória 13 – 15 rokov
  4. Kategória 16 – 19 rokov

Označenie prác:

Každá práca musí byť na zadnej strane čitateľne označená nasledovnými údajmi:

                                                           Priezvisko: .............................................................................................

                                                            Meno: ...................................................................................................

                                                           Vek a pohlavie: ................................................................................

                                                           Názov práce: .........................................................................................

                                                           Grafická technika: ................................................................................

                                                           Adresa žiaka, študenta: ........................................................................

                                                           Škola/Inštitúcia: ...................................................................................

                                                           Ulica: ....................................................................................................

                                                           Mesto: ....................................................................PSČ........................

                                                           Krajina: ..................................................................................................

                                                           Meno a priezvisko pedagóga, inštruktora: ...........................................

                                                           E-mail školy alebo pedagóga: ...............................................................

                                                           Telefón: ..........................................................................................

Termíny:                                          pre národný výber so sústredením prác v Humennom:

                                                        Február 2015 – vyhlásenie súťaže

                                                           Uzávierka prijímania prác 18. máj 2015

                                                           Adresa: Mgr. Mária Mišková, Vihorlatské osvetové stredisko,

                                                                          Sokolovská 11, 066 01 Humenné

                                                                          Kontakt: 057 775 2262   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

                                                    Zasadnutie medzinárodnej poroty s vyhodnotením súťaže:

Przemyśl Poľsko ): 25. 5. 2015

Vernisáž medzinárodnej výstavy: Przemyśl (Poľsko ): 28. 6. 2013

Trvanie výstavy v Przemyśli : 27. 6. – 15. 9. 2015

Následné reprízy výstavy podľa zvoleného harmonogramu

v partnerských krajinách s presahom až do roku 2016. (

Predpokladaná repríza v Humennom: december 2015 – január 2016

/ O jej konaní budeme slovenských účastníkov včas informovať /

Ocenenie prác:   Organizátori zabezpečia v každej kategórii ceny (včítane národných cien), čestné uznania a diplomy na základe rozhodnutia medzinárodnej poroty. Zverejnenie výsledkov sa uskutoční ich vyhlásením pri premiérovej vernisáži medzinárodnej výstavy v Przemyśli, prostredníctvom médií a na internetových stránkach partnerských inštitúcií vo všetkých krajinách.

/ Humenné: www.osvetahe.wbl.sk / Informácie o výbere a hodnotení dostanú všetci zúčastnení prostredníctvom škôl, školských zariadení či záujmových umeleckých krúžkov.

ODKAZY