KUBISTICKÉ METAMORFÓZY

 

Vyhlasovateľ:  Súkromná základná umelecká škola ART PEGAS, Tupolevova 20 Bratislava - Petržalka.

Výber víťazných prác: 29. mája 2015

Vernisáž výstavy a odovzdanie cien víťazom: 08. 06. 2015 (miesto výstavy upresníme mailom)

KAŽDÁ VÝTVARNÁ PRÁCA MUSÍ MAŤ NA ZADNEJ STRANE /viď prílohu k prihláške):

1. meno a priezvisko autora, vek
2. názov práce
3. názov a adresa školy
4. meno a priezvisko pedagóga

ŤAŽNÉ KATEGÓRIE

1. kategória - deti od 04 do 07 rokov.
2. kategória - deti od 08 do 14 rokov.
3. kategória -študenti a dospelí od 15 do 26 rokov.
4. kategória - dospelí od 27 rokov.

Práce, ktoré budú realizované suchým pastelom alebo uhlom je potrebné pred odoslaním zafixovať. Práce realizované technikou akrylovej alebo olejovej maľby odporúčame nalakovať. Súkromná základná umelecká škola Art Pegas prijaté výtvarné práce po skončení súťaže späť nezasiela. Práce sa stávajú majetkom školy.

Úlohou študentov i pedagógov je zamyslieť sa nad významom kubistického umenia a pokúsiť sa premietnuť kubistické tendencie do súčasného umenia, kultúry, urbanistického, pretechnizovaného prostredia, ako aj architektúry alebo interiérového, knižného alebo odevného dizajnu. Možné je aj individuálne nahliadnutie do vlastného súkromného života a prostredia, v ktorom sa autor práce pohybuje. Výtvarná súťaž má celosvetovú ambíciu, takže nie je limitovaná hranicami presne tak,ako výtvarné umenie vo svojej podstate svojimi smermi a tendenciami zjednocovalo svet a ľudí rôznych národností a kultúr.

Novinkou školských rokov 2013/2014 a 2014/2015 je zahraničná účasť, teda sú prijímané aj práce prichádzajúce z územia mimo Slovenskej republiky. Každoročne je vyhlasovaná nová téma.

časťou projektu je každoročná vernisáž a odmeňovanie najlepších prác umeleckými potrebami.Samozrejmosťou je aj diplom a čestné uznanie pre zúčastnených.

Poslaním súťaže je:

- metamorfóza umeleckého smeru kubizmu,
- jeho premietnutie do súčasnej podoby,
- objavovať, rozvíjať a prezentovať širšej verejnosti výsledky výtvarnej činnosti žiakov a ich pedagógov,
- spoločná diskusia na vernisáži o splnení očakávaných cieľov.

Výtvarné práce je potrebné zaslať do 15. mája 2015 (rozhoduje pečiatka pošty na zásielke ) naadresu:

SZUŠ ART PEGAS, Štefánikova 140, 949 01 NITRA

KONTAKTY:

Viktória Lacová               Lukáš Kijac
0910 850 022                  0917 481 409
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.       Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

ODKAZY