ZELENÝ SVET 2015

Pokús sa aj ty byť jedným  z úžasných maliarov či fotografov a vytvor svoju pohľadnicu (rôzneho  formátu) pre  najdrahšieho človeka. Pridaj   svoje srdečné venovanie a prianie.  Vytvor pohľadnicu, na ktorej  bude  zachytený kúsok prírody, zvieratá, stromy, kvety, prírodný úkaz či  krajina,  kde žiješ...

KALENDÁR SÚŤAŽE

Uzávierka prihlášok 20. marec 2015
Zasadnutie poroty 7. apríl    2015
Slávnostné vyhlásenie    víťazov súťaže 25. máj 2015
Termín    trvania výstavy 25. - 29.    máj 2015

> zdroj: http://www.sazp.sk/ZelenySvet/

 

ODKAZY