Literárna súťaž Cena Andreja Chudobu

Celoslovenská autorská literárna súťaž „Cena Andreja Chudobu“ je jednokolová súťaž, ktorej cieľom je prispieť k vyhľadávaniu talentovaných žiakov základných a stredných škôl i dospelých začínajúcich autorov bez obmedzenia veku. Zároveň začínajúcim autorom vytvoriť podmienky pre rozvoj vlastnej tvorby v podobe poézie a všetkých prozaických žánrov, umožniť im prezentovať sa s vlastnou tvorbou a tým podporiť ich rozvoj.

Viac informácií nájdete na stránke www.pukanec.edupage.org.

 

ODKAZY