Dielo tvojich rúk

Poslaním súťaže je objavovať, podporovať a rozvíjať umelecký rozmer detí a žiakov a prezentovať výsledky ich činnosti širšej verejnosti. Umožňuje zúčastneným pedagógom výmenu odborných skúseností na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu.

Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Organizátor: Cirkevná ZUŠ sv. Lukáša v Topoľčanoch a Cirkevná ŠÚV sv. Lukáša v Topoľčanoch

Výber prác odbornou porotou: 7. máj 2015

Odovzdanie cien víťazom a vernisáž výstavy: 29. máj 2015 v Galérii mesta Topoľčany

 

Výtvarné práce je potrebné zaslať do 30. apríla 2015 na adresu:

Cirkevná ZUŠ sv. Lukáša
Stummerova 20
955 01 Topoľčany

 

Na zadnej strane každej práce prosíme čitateľne uviesť nasledovné údaje:

  1. meno a priezvisko autora (autorov, ak ide o kolektívnu prácu)
  2. kategória
  3. názov práce
  4. názov a adresa školy, e-mail, telefón
  5. adresa súťažiaceho

Rozmer plošnej práce – maximálne A1.

Práce, u ktorých môže dôjsť k rozmazávaniu alebo stieraniu farieb je potrebné zafixovať.

Rozmer fotografie – minimálne 13x18 cm, maximálne 30x40 cm.

Fotografie musia byť na kvalitnom fotopapieri.

Škola môže zaslať v jednej kategórii maximálne 10 prác.

Výtvarné práce sa po skončení účastníkom súťaže nevracajú,zostávajú vlastníctvom organizátora súťaže a môžu byť použité ako propagačný materiál.

Súťažné kategórie

1. kategória - Materské školy

2. kategória - Základné školy 1. – 4. ročník

3. kategória - Základné školy 5. – 9. ročník

4. kategória - Základné umelecké školy (1. - 4. ročník prvej časti I. stupňa)

4A – kresba, maľba, kombinovaná technika
4B – grafika, počítačová grafika

5. kategória - Základné umelecké školy  (1. - 4. ročník druhej časti I. stupňa)

5A – kresba, maľba, kombinovaná technika
5B – grafika, počítačová grafika, fotografia
5C – keramika, plastika

6. kategória - Základné umelecké školy      (II. stupeň a štúdium pre dospelých)

6A – kresba, maľba, kombinovaná technika
6B – grafika, počítačová grafika,
6C – fotografia, video
6D – keramika, plastika

7. kategória - Stredné umelecké školy

7A – kresba, maľba, kombinovaná technika
7B – grafika
7C – počítačová grafika 2D, 3D
7D – fotografia, video
7E – keramika, plastika
 

Kontakty

Adresa školy:              Cirkevná základná umelecká škola sv. Lukáša

Stummerova 20

955 01 Topoľčany

Telefónny kontakt:   038/532 66 52

E-mailový kontakt:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Web:                          http://czus-lukasa.sk

ODKAZY