Týždeň vedy a techniky 2015

 

banner fotografickej súťaže

  Fotografická súťaž

V roku 2015 bude fotografická súťaž na tému „Kto/čo inšpiruje môj záujem o vedu a techniku“. V rámci tejto témy sa môžu študenti a doktorandi realizovať a prezentovať svoj pohľad na osobnosti alebo predmety, ktoré ich inšpirujú k záujmu o vedu a techniku prostredníctvom fotografie. Fotografická súťaž v tomto roku bude prebiehať v termíne od 13. apríla do 15. októbra.

Fotografická súťaž je určená študentom stredných a vysokých škôl (vrátane doktorandov) v Slovenskej republike. .

Kategórie fotografickej súťaže

Kategória I: študenti stredných škôl
Kategória II: študenti vysokých škôl vrátane doktorandov

Pravidlá súťaže (pdf)

Štatút súťaže (pdf)

Plagát súťaže (pdf)

Grafická súťaž

Grafická súťaž

V roku 2015 bude grafická súťaž na tému „Symboly vedy a techniky“. V rámci tejto témy môžu študenti a doktorandi vytvoriť symbol vedy a techniky, ktorý charakterizuje vedu, techniku, bádanie. Symbol možno vytvoriť prostredníctvom rôznych grafických programov. Grafická súťaž v tomto roku bude prebiehať v termíne od 13. apríla do 15. októbra.

Grafická súťaž je určená študentom stredných a vysokých škôl (vrátane doktorandov) v Slovenskej republike. 

Kategórie grafickej súťaže

Kategória I: študenti stredných škôl
Kategória II: študenti vysokých škôl vrátane doktorandov

Pravidlá súťaže (pdf)

Štatút súťaže (pdf)

Plagát súťaže (pdf)

Po príhlásení sa na webe môžete v časti Grafická súťaž/Fotografická súťaž - Prihlásenie príspevku vyplniť prihlasovací formulár a zaslať svoj príspevok do súťaže.

 

ODKAZY