Videospot - Eurofondy

Súťaže sa môžu zúčastniť študenti všetkých stredných a vysokých škôl zo Slovenskej republiky. Táto kategória súťaže je zameraná na individuálnom audiovizuálnom spracovaní a originálnom zviditeľnení finančnej pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ v regiónoch.

  • Počet prihlásených prác od jedného autora je limitovaný na jeden originálny audiovizuálny spot alebo sériu spotov s jednotnou témou.
  • Rozsah zasielaných prác: maximálne 60 sekúnd, alebo séria troch spotov.
  • Povolené formáty: Mini – DVDVCam - BetaCam
  • Okrem toho bude nevyhnutné zaslať 2 kópie Master vo formáte DVD. Zároveň organizátor vyžaduje, aby k videu bola priložená verzia reklamného videa pre internet, ktorá môže byť realizovaná v jednom z nasledujúcich formátov: Macromedia Flash, Real Video, Windows Media Video , AVI a DIVX.
  • Viac informácií je uvedených v štatúte súťaže, ktorý je umiestnený na stránke http://www.nsrr.sk/.

Ocenenia

  1. Miesto: Kvalitná HD kamera
  2. Miesto: 2 lístky na trojdňový festival NOVA ROCK 2015 v Rakúsku (v prípade, že účastník nemá 18 rokov, dostáva lístok aj zákonný       zástupca alebo dospelý zástupca školy ako sprievod = plus 1 lístok)
  3. Miesto: 2 lístky na festival Pohoda 2015 (v prípade, že účastník nemá 18 rokov, dostáva lístok aj zákonný zástupca alebo dospelý zástupca školy ako sprievod = plus 1 lístok)
  • Príspevky spolu s prihlasovacím formulárom môžu študenti posielať do 31. mája 2015 na poštovú adresu:
Úrad vlády SR
Odbor informovanosti a publicity
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava

Obálku je potrebné označiť heslom: Neotvárať - Súťaž – Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu 2015 - Kategória VIDEO SPOT

Súťaž_ako pomohli_2015.pdf

Štatút súťaže Ako pomohli eurofondy môjmu okoliu_2015.pdf

 

ODKAZY