UAT photo

 

Miesto konania:

Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby
Vlastenecké námestie 1
851 01 Bratislava
Slovenská republika

Podmienky zaradenia práce do súťaže:

Do súťaže môžu byť prihlásené len grafické práce, ktoré spĺňajú nasledujúce kritériá:

  1. autorské práva vlastní prihlasovateľ
  2. sú prihlásené do jednej z nižšie uvedených kategórii:
  •  PORTRÉT
  •  REPORTÁŽNA FOTOGRAFIA
  •  REKLAMNÁ FOTOGRAFIA
  •  KRAJINA
  •  VOĽNÝ SÚBOR

Každý súťažiaci môže poslať maximálne 10 fotografií, formát 18 X 24 cm a to v elektronickej verzii na CD nosiči vo formátoch PDF a JPG !!!

Práce spolu s prihláškami posielajte na adresu:

Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby
Vlastenecké námestie 1
851 01 Bratislava
Slovenská republika

ODKAZY