Poster Quadrennial Bardejov

Súťaž je určená pre grafických dizajnérov a študentov grafického dizajnu z celého sveta, taktiež fotografov a grafických producentov všeobecne. Akceptované budú plagáty vytvorené v rozmedzí január 2013 – február 2017. Počet zaslaných plagátov na jedného súťažiaceho je ľubovoľný. Súťaž je bez vstupného poplatku.

Súťažné kategórie:

A – Kultúrny plagát (kultúrne témy/aktivity)
B – Politický plagát (sociálne a politické otázky)
C – Andy Warhol (plagát súvisiaci s pop-artovou legendou východoslovenského pôvodu)
D – Študenstký plagát (vytvorený študentmi grafického dizajnu alebo fotografie)

Najneskorší termín na zasielanie plagátov: 31. máj 2017 (12:00 CET)

Viac o podmienkach súťaže nájdete na www.pqb.sk alebo na facebook stránke: https://www.facebook.com/PQB2017/

ODKAZY