Fotosúťaž Fair play

Klub Fair play Slovenského olympijského výboru, Fair play výbor Maďarského olympijského výboru a Klub Fair play Českého olympijského výboru vyhlasujú online fotografickú súťaž

„ Sme jeden tím “ 

Odborný garant projektu je Škola úžitkového výtvarníctva v Košiciach.

Hlavným cieľom projektu je podpora športovej a kultúrnej spolupráce susedných štátov. Projekt má pomáhať pri hľadaní spoločných záujmov ľudí rôznych národností a jeho cieľom je  sprostredkovať základné princípy Európskej únie. Zároveň má demonštrovať, ako sa prostredníctvom športu prekonávajú politické, spoločenské a kultúrne bariéry, preto:

Fotografie majú vyjadriť myšlienku spolupatričnosti, čestnosti, tolerancie a harmónie v rôznych životných situáciách, či už v športe, v škole alebo pri ochrane životného prostredia.

Podmienky účasti v súťaži

 • súťaž je verejná
 • každý účastník môže odoslať do súťaže maximálne 3 fotografie, ale ocenený môže byť len raz
 • formát a rozlíšenie fotografii:   JPG a 300 dpi (= 3543x2362 Pixel)
 • názov súboru je priezvisko a meno autora, názov fotografie bez diakritiky v nasledujúcom formáte: malyjozef_tolerancia.jpg
 • maximálna veľkosť súboru jednotlivých poslaných fotografii je 2 Mb.
 • fotografie môžu byť farebné alebo čierno-biele
 • fotografie musia spĺňať požiadavky témy súťaže; účastníci a situácie na fotografiách musia byť reálne a prezentovať skutočnosť; digitálne upravené fotografie nebudú zaradené do súťaže
 • autor pri tvorbe diela musí rešpektovať základné etické hodnoty a princípy, v prípade nedodržania podmienok organizátor súťaže má právo autora, resp. fotografie vylúčiť z ďalšej súťaže
 • súťažné fotografie nahrajte najneskôr do 31. mája 2017 do 24:00 hod.  - adresa bude zverejnená

Upozornenie:

Zaslaním  fotografiii  do súťaže autori udeľujú organizátorom súťaže právo publikovať ich diela, uvádzať mená a priezviská pri akejkoľvek propagačnej akcii, ktorá sa bude týkať súťaže, bez toho, aby takéto použitie priznávalo autorom akékoľvek  iné práva s výnimkou vyhranej cenv  v prípade víťazných diel. Účastník súťaže garantuje, že vlastní autorské a osobné práva na súťažné diela.

Vyhodnotenie súťaže

Súťaž je dvojkolová.

I. kolo -  tzv. národné kolo – od 27. 03. 2017 – do 31. 05. 2017 do 24:00 hod.  prebieha v jednotlivých účastníckych krajinách. 

 • fotografie hodnotia výlučne návštevníci facebookovej stránky elektronickou formou – kliknutím na vybranú fotografiu
 • prví traja budú odmenení vecnými cenami, prví šiesti diplomom

II. kolo – medzinárodné kolo - od 01. júna 2017 do 30. júna do 24 :00

Prvých desať fotografii z každej účastníckej krajiny sa uverejnia na spoločnej facebookovej stránke, kde návštevníci elektronickou formou – kliknutím na vybrané dielo budú hlasovať.

Fotografie budú v dňoch 23 – 27 júla 2017 vystavené v Györi (HUN) z príležitosti Európskeho olympijského festivalu mládeže - EYOF (European Youth Olympic Festival), kde návštevníci bucú môcť hlasovať za svojho favorita.

Konečné výsledky fotografickej súťaže „Sme jeden tím‟ budú známe 27. júla 2017, keď sa spočítajú hlasy z facebookového hlasovania a hlasovania z výstavy .

Prvé tri fotografie z II. kola získajú plaketu a vecné ceny, ďalšíe tri najlepšie fotografie diplom.

ODKAZY