Dielo tvojich rúk 2017

Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Organizátor: CŠÚV sv. Lukáša v Topoľčanoch

Téma: Tvár stvorenia

Uzávierka: 12. máj 2017

Výtvarné práce je potrebné zaslať do 12. mája 2017 na adresu:

CŠÚV sv. Lukáša, Lipová 3868/10, 955 01 Topoľčany

Na zadnej strane každej práce prosíme čitateľne uviesť nasledovné údaje:

1. meno a priezvisko autora (autorov, ak ide o kolektívnu prácu)

2. kategória

3. názov a adresa školy

4. e-mail, telefón školy alebo vyučujúceho

Rozmer plošnej práce – maximálne A1. Práce, u ktorých môže dôjsť k rozmazávaniu alebo stieraniu farieb je potrebné zafixovať. Rozmer fotografie – minimálne 13x18 cm, maximálne 30x40 cm. Fotografie musia byť na kvalitnom fotopapieri. Výtvarné práce sa po skončení účastníkom súťaže nevracajú, zostávajú vlastníctvom organizátora súťaže a môžu byť použité ako propagačný materiál.

7. kategória - Stredné umelecké školy

7A – kresba, maľba, kombinovaná technika, grafika

7B – počítačová grafika 2D, 3D,fotografia, video

7C – keramika, plastika

ODKAZY