Illustraciència – International Award on Scientific Illustration 2017

Súťaž je organizovaná Catalan Association of Science Communication. Prácu môžu prihlásiť len starší ako 18 rokov. Prihlásiť môžete len jednu ilustráciu, vytvorenú akoukoľvek technikou, musí sa vzťahovať k vede, prírode alebo technike. Výherca získa 600€, obecenstvo si vyberie dielo, ktorého autor dostane 200 €.

http://illustraciencia.info/en/

Deadline: 5.5.2017

ODKAZY