V zrkadle paragrafov

Výtvarná súťaž Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky na tému:

„V zrkadle paragrafov“

  1. Súťaž je určená pre žiakov základných škôl a študentov gymnázií  a stredných škôl v Košiciach
  2. Formát: výkres A3.
  3. Technika: kresba, maľba, grafika, kombinovaná technika.
  4. Na zadnú stranu výkresu je potrebné uviesť:  meno a priezvisko autora, vek autora a adresu školy.
  5. Súťažné práce je potrebné zaslať poštou alebo doniesť osobne do podateľne Ústavného súdu (Mäsiarska 59, Košice) najneskôr do  30. júna 2017 na adresu: Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky, Mäsiarska 59, 042  65 Košice
  6. Obálku označte, prosím, heslom: Výtvarná súťaž.
  7.  Práce budú vyhodnotené a vystavené v rámci ,,Dňa otvorených dverí“ 29. septembra 2017 v priestoroch Ústavného súdu Slovenskej republiky.
  8.  Tri najlepšie práce v 2 kategóriách: základné školy, gymnáziá a stredné školy budú odmenené vecnými darmi a zverejnené na www.ustavnysud.sk

ODKAZY