Kreslíme bociany

Celoslovenský ekovýchovný program BOCIAN vstupuje v roku 2017 do 16. ročníka. Hlavným organizátorom je Východoslovenské múzeum v Košiciach, ktoré tohto roku realizuje program aj v spolupráci s jednotlivými správami chránených území Štátnej ochrany prírody. Program podporuje Lichtenštajnská Nadácia CICONIA.

Organizátori vyzývajú školy, kluby, či iné organizácie, aby sa zapojili do umeleckej výtvarnej tvorby na tému BOCIAN a pomohli tak prekonať rekord z roku 2014, keď sme mali spolu 2 756 zaslaných výkresov a prác. 

Výtvarné práce formátu A4 alebo A3, či literárne práce (eseje, básničky, krátke príbehy) budú súčasťou celoslovenskej výstavy Môj sused bocian inštalovanej v septembri - decembri 2017vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach.

Svoje práce nám posielajte alebo noste osobne na Námestie Maratónu mieru 2 do septembra 2017.

ODKAZY