Bio-art súťaž

Súťaž organizovaná Medicínskym centrom výskumu biokonvergencie (Biocon) Národnej Univerzity Soulu, Seoulin Bioscience a Center of Human-centered Interaction for Coexistence. Súťaž má dve kategórie:

  • Kategória A: Digitálna fotografia, Mikrofotografia, Počítačová grafika, Video
  • Kategória B: VR obsah

Všetky ceny sú spolu vo výške 10,000,000 KRW (cca 8.000 €)

Uzávierka súťaže 20. august 2017. Nápady na VR obsah navrhovať do 16. júna 2017, umelecké diela do 20.08.2017.

https://bioart.biocon.re.kr/en/virtual-and-reality-virtual-life/

ODKAZY