ILUSTRARTE 2018

 

Ilustrarte'18Súťaž otvorená ilustrátorom a dizajnérom z celého sveta, organizovaná EDP nadáciou v Lisabone. Vstup bez poplatkov. Registrácia online a môžete nahrať 3 ilustrácie, nepublikované alebo publikované po 1. januári 2015. Ilustrácie majú byť  vytvorené na rovnakú tému. Téma, technika a médium je na zvolení tvorcu.

Výherca dostane cenu vo výške 5000,00 €.

Podrobnosti a registrácia na www.ilustrarte.net.

Termín: 31. august 2017

ODKAZY