Detours

Medzinárodná študentská súťaž plagátov

http://weltform.at/

termín: 31.júl 2017

Plagátový festival Weltformat v Lucerne (Švajčiarsko) organizuje medzinárodnú študentskú súťaž, otvorenú všetkým študentom sveta, téma súťaže «Detours» (obchádzka, okľuka). Hľadáme vizuálne kľukatenie, putovanie, obchádzky a ich výsledky – nechceme stvárnenie cesty alebo diaľnice, hľadáme hrboľatejšiu vyhliadkovú cestu. Každý účastník môže prihlásiť najviac tri plagáty.

Výherca dostane cenu 1500 CHF (cca 1350 €)

ODKAZY