Súťaž Nikon - mikrofotografia

Nikon Small World Competition 2018

Súťaž je určená pre každého, kto dosiahol vek 18 rokov. Mikrofotografie musia byť vyhotovené pomocou optického mikroskopu. Všetky typy a druhy optických mikroskopov sú akceptované. Nevyžaduje sa použitie Nikon zariadení. Každý účastník môže prihlásiť tri fotografie. Fotká, ktorá už vyhrala nejakú súťaž, nebude akceptovaná.

1. cena: 3000 $ a výlet do hlavného sídla Nikonu v Japonsku

2. cena: 2000 $

3. cena: 1000$

4. cena: 800 $

5. cena: 600 $

6. cena: 400 $

11.-20. cena: 200 $ pre každého

termín: 30.04.2018

Ďalšie informácie na www.nikonsmallworld.com

ODKAZY