#VinylArthink

Medzinárodná súťaž pre ilustrátorov, dizajnérov a umelcov

#VinylArthink, musik to watch, je prvý ročník  súťaže organizovanej vydavateľstvom Arthink Editions. Medzinárodná súťaž má za cieľ nájsť umelcov, ilustrátorov a grafických dizajnérov, ktorí sa chcú zúčastniť iniciatívy vydavateľstva Arthik a nasledujúcej crowfundingovej kampane pre vytvorenie prvého Creacon: Arthink-knihy.

Arthink-kniha ke obrázková kniha, ktorej rozmery pripomínajú vinylové platne 33 a 45 rpm.

Témou súťaže je hudba. Navrhnuté knihy  musia vychádzať z hudobného albumu, ktorý si môžete voľne vybrať. Hashag #VinylArthink reprezentuje spoločný symbol pre všetky sociálne médiá. Všetky diela budú zverejnené na stránkach vydavateľstva a jeho sociálnych sieťach, aby mohli byť zdieľané a komentované.

prvá cena: 1000 €

druhá cena: 500 €

tretia cena: 300 €

Viac o súťaži na http://arthink-editions.com/contest/

termín: 25. august 2017

ODKAZY