Strieborná generácia

Fotografická súťaž pre študentov stredných škôl (podľa aktuálneho stavu v šk. roku 2016/2017 študenti 1-4. ročníka stredných škôl, prípadne študenti kvinty a vyššie na 8-ročných gymnáziách).

Súťaž bude prebiehať v čase od 1. júla do 30. septembra 2017.

Každý autor môže prihlásiť do súťaže len jednu fotografiu, ktorá bola vyhotovená v čase priebehu súťaže. Obsah dokumentárnej fotografie by mal zachytávať život a aktivity seniorov v našej spoločnosti, komunite, rodine. Môže ísť napríklad o fotografie z netradičných seniorských aktivít vo vašom bydlisku, fotografie vlastných starých rodičov pri neobvyklých koníčkoch, fotografie zachytávajúce medzigeneračné vzťahy a podobne.

> pravidlá súťaže

ODKAZY