Súťaž PF 2018

VÍŤAZNÉ PF - 2018

Tvorcovia víťazných PF 2018: Nina Macková - II.A / G, Patrik Baláž - II.A / G, Alexandra Sokoliová - III.A / G,
Lucia Mišeková - III.A / G, Martina Bonková - III.B / F

ODKAZY