10. TRIENÁLE PLAGÁTU TRNAVA

SÚŤAŽ PLAGÁTOV!

 

Vážení priatelia, 
Galéria Jána Koniarka v Trnave a Organizačný výbor TPT 2018 Vás pozývajú k účasti na medzinárodnej súťaži plagátov.

Plagáty do súťaže TPT 2018 je potrebné zaregistrovať pomocou online registračného formuláru. Pred vyplnením formuláru si pozorne prečítajte štatútpodmienky súťaže a pokyny pre súťažiacich.

Pozor - uzávierka registrácií 1. mája 2018.

ODKAZY