Medzinárodná súťaž - Stankovich fest

Informácia o medzinárodnej súťaži pre mládež – festival Stankovich Fest, ktorá sa uskutoční v dňoch 21. - 25. februára 2018 v obci Soločin Svaľavského okresu Zakarpatskej oblasti. Uvedená súťaž je pod záštitou Ministerstva kultúry Ukrajiny.

Cieľom súťaže je identifikovať a podporiť talentované deti a tvorivo nadanú mládež, zvýšiť zručnosť žiakov a študentov hudobných, choreografických a umeleckých inštitúcií, vymieňať si tvorivé úspechy medzi mládežou a pedagógmi na Ukrajine a v zahraničí a podporiť integráciu národného umenia do svetového kultúrneho priestoru.  Podmienky súťaže sú zverejnené na stránke – stankovych.com.

 

ODKAZY