Medzinárodná výtvarná súťaž pre krajiny EU cez internet

Medzinárodná výtvarná súťaž cez internet zameraná na súčasné podoby výtvarnej tvorby v kategóriách:

  1. kategória: Ľubovoľná výtvarná priestorová realizácia reagujúca na prostredie

( site - specific art, land-art, street art, environment, objektové umenie, happening ) zaujímavo prezentovaná v AVI formáte alebo Power point. 
Komentár prezentácie a popis realizácie uviesť  v  anglickom jazyku.

  1. kategória: animovaný film
  2. kategória: tematický cyklus umeleckej fotografie


Súťaž vyvrcholí päťdňovou umeleckou dielňou v Považskej Bystrici. Výstupy z niektorých umeleckých dielní si môžete pozrieť na:

https://youtu.be/szq0w0v5Eyc

http://www.youtube.com/watch?v=4EWfXeZOT9A

https://www.youtube.com/watch?v=mic9bY3Zx1s

https://www.youtube.com/watch?v=GNx1QZJncB8

https://youtu.be/Gz2agG1zi74

ODKAZY