Sloboda je....

Autorská výtvarná súťaž na tému „Sloboda je..." je určená začínajúcim autorom, ktorí prostredníctvom súťaže chcú prezentovať svoju tvorbu verejne v Galérii. Do súťaže sa môžu zapojiť aj zahraniční Slováci žijúci na území iných štátov v Európe.

Téma „Sloboda je..." si kladie za cieľ objavovať, podporovať a rozvíjať umelecký rozmer vo výtvarnom umení. Súťažné práce by mali mať tvorivý a motivačný charakter, ktorý prezentuje vzťah k slobode ako takej. Súťaží sa v štyroch kategóriách. Od detí v materských školách až po kategóriu študentov stredných škôl. Odborná porota ocení v každej kategórií víťazné práce. Organizátor si vyhradzuje právo neudeliť ocenenie, ak žiadna súťažná práca nebude spĺňať podmienky súťaže. Ocenenie sa skladá z diplomu a vecnej ceny, ktorá bude zabezpečená prostredníctvom Galérie Jána Kulicha. Vybrané výtvarné práce budú vystavené v Galérii Jána Kulicha.

 

Vyhlásenie súťaže: 11. 4. 2018

Uzávierka prijímania prác je 31. 05. 2018.

Vyhodnotenie súťaže: 20. 6. 2018

 http://www.galeriajanakulicha.sk/o-galerii/akcie/gjk-vytvarna-sutaz-2018/

Podmienky výtvarnej súťaže

 --

Videá k minuloročným výstavám: 
https://www.youtube.com/watch?v=gbykx_Eceg4

https://www.youtube.com/watch?v=XRy4CAttSsI&t=56s
https://www.youtube.com/watch?v=7sMwfMY_Jrs&feature=youtu.be

 

Galéria je otvorená: štvrtok - nedeľa od : 10:00 - 18:00 hod. (do 28.10.2018)

Samotná prednáška 1,50 € (žiaci, dôchodcovia, ZŤP)

Vstup pre dospelé osoby: 3,00 

Deti do 6 rokov: vstup zdarma ( v sprievode dospelej osoby)

Hry pre deti ako sprievodné nie sú zahrnuté v cene lístka. Viac informácií na kontaktných údajoch.

ODKAZY