Ži svoj sen

Stredná odborná škola – Centrum odborného vzdelávania

 Ostrovského 1 v Košiciach

v zriaďovateľskej pôsobnosti  Košického samosprávneho kraja

 

vyhlasuje

 

 1. ročník grafickej súťaže o putovný pohár v umeleckej tvorivosti v grafických (vektorových resp. bitmapových) programoch

 Téma:      Live your dream - Ži svoj sen 

 Uzávierka súťaže:  13. 06. 2018

 Podmienky súťaže:

 • Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK od 15 do 20 rokov.
 • Od jedného autora môže byť do súťaže poslaná najviac jedna práca.
 • Použitá môže byť len počítačová grafika – plagát.
 • Súťažné práce prosíme zasielať do súťaže výlučne elektronicky, formou prílohy mailu, alebo v prípade väčších súborov uložením súboru na ľubovolný server (Google drive, Dropbox...) vo formáte JPG, PDF, max. veľkosť súboru 10 MB.
 • Ku všetkým súťažným prácam musia byť priložené vyplnené prihlášky (oskenované aj s pečiatkou a podpismi).
 • Každá súťažná práca musí mať v prihláške vyplnenú kolonku „Popis práce-myšlienka“.
 • Pri hodnotení súťažných prác sa bude brať do úvahy, výtvarné stvárnenie, originalita a úroveň počítačového spracovania myšlienky.
 • Súťažiť sa bude v dvoch kategóriách, umelecké odborné školy a odborné školy
 • Vybraté práce budú vytlačené a vystavené v rámci výstavy v priestoroch COV pri SOŠ, Ostrovského 1 v Košiciach, organizátori si vyhradzujú právo na výber vystavených prác.
 • Vyhodnotenie súťaže a vernisáž výstavy sa uskutoční  koncom júna 2018 v priestoroch SOŠ, Ostrovského 1 v Košiciach , o presnom začiatku podujatia Vás budeme včas informovať
 • Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na reprodukovanie zaslaných prác v propagačných materiáloch školy
 • Do súťaže nebudú zaradené práce, ktorých podstatu budú tvoriť prvky viditeľne skopírované z internetu

Prihláška

ODKAZY