Môj experiment

Ešte stále sa môžete zapojiť do fotografickej súťaže Týždňa vedy a techniky!!! Svoje práce do súťaže môžete poslať cez formulár na webe Týždeň vedy a techniky do 10. 10. 2018.

Téma fotografickej súťaže: Môj experiment

Kategórie súťaže:                     1. Študenti stredných škôl
                                        2. Študenti vysokých škôl
                               3. Doktorandi a mladý ľudia do 30 rokov

Uzávierka súťaže:                10. 10. 2018

Vyhlasovateľ súťaže:      Centrum vedecko-technických informácií SR

Informácie k súťaži, štatút, pravidlá, plagát, pozvánka, formulár sú zverejnené na adrese:

http://www.tyzdenvedy.sk/o-tyzdni-vedy-a-techniky/podujatia-organizatorov/fotograficka-sutaz.html?page_id=320

ODKAZY