"Quo vadis, človek?"

Umelecká súťaž má za cieľ podnietiť mladých ľudí, aby umeleckými prostriedkami reagovali na aktuálne dianie v ľudskej spoločnosti. V rámci súťaže sa môžu venovať aktuálnym témam, ktoré rezonujú v ľudskej spoločnosti, či už na miestnej, regionálnej, alebo svetovej úrovni. Súťaž  sa organizuje ako sprievodná aktivita v rámci projektu „Kritické myslenie a mediálna výchova“.

Prílohy:

images/dokumenty/propozicie.docx

images/dokumenty/QUO-VADIS-prihlaska.docx

ODKAZY