Tlačové správy

Maturanti zo “ŠUVKy” ukážu svoje práce verejnosti

            V piatok 27. mája 2016 sa na Škole úžitkového výtvarníctva Košice uskutočnia obhajoby praktickej časti odbornej zložky maturitných prác. Otvorená bude pre širokú verejnosť. Vo Východoslovenskej galérii na Hlavnej ulici sa budú „potiť” študenti z odborov propagačné výtvarníctvo, propagačná grafika a dizajn - grafický a priestorový dizajn (pomaturitné štúdium). V priestoroch školy ŠÚV Košice na Jakobyho 15 budú svoje práce prezentovať odbory fotografický dizajn, animovaná tvorba, scénická dekoračná tvorba a reprodukčná maľba, reštaurátorstvo a konzervátorstvo- maliarké techniky, dizajn - grafický a priestorový dizajn:

„Verejnosť uvidí výstup, kam sa naši žiaci dopracujú za štyri roky,” informuje vedúca odboru propagačná grafika Mgr. Art. Noémi Ráczová.

Maturanti mali na svoje práce štyri týždne. Robili ich v škole, samostatne, bez pomoci pedagógov. Ich úlohou na obhajobách bude odprezentovať postup svojich diel, či prečo daný produkt vytvorili. Hodnotiť maturantov bude komisia zložená z odborných pedagógov i zástupcov zamestnávateľov. „Obhajoby maturitných prác sú často aj pre nás, učiteľov, prekvapením. Študenti sa snažia rôznymi spôsobmi zaujať komisiu. Či už tématickým oblečením, alebo zaujímavou inštaláciou,” dodáva Ráczová.

Obhajoby začínajú od 8.00 do 12.00. Maturitné práce budú vo Východoslovenskej galérii vystavené do 3. júna 2016.

 

Autor: Mgr. Ľubica Reváková