Tlačové správy

Bábkové divadlo podporuje mladé talenty

Študenti ŠÚV Košice sa podieľajú na tvorbe novej hry „Podmorský svet”, ktorú do svojho repertoáru uvedie Bábkové divadlo Košice.

„Šuvkári“ si v týchto dňoch mohli vyskúšať, ako sa tvorí divadelné predstavenie. Košické bábkové divadlo oslovilo Školu úžitkového výtvarníctva Košice, aby pomohla umeleckým dielňam pri výrobe kulís a bábok. „Každá kultúrna inštitúcia má vo svojom zamestnaneckom portfóliu špecifické profesie. Výnimkou nie je ani Bábkové divadlo v Košiciach. Práve určité profesie, predovšetkým umeleckých dielní, sa študujú na ŠÚV Košice. Myslím si, že prepojenie praxe a štúdia vedie k pozitívnej motivácii študentov,“ uviedol Martin Hrehorčák, riaditeľ BDK. Rovnaký názor zdieľa aj vedúca odboru scénická dekoračná tvorba a reprodukčná maľba Mgr. art. Janka Duchoňová: „Ak študenti tvoria priamo na konkrétnom pracovisku, dáva im to väčší rozhľad. Teoretizovať na hodinách sa dá, no je tam neistota, či sa ich práca reálne uvedie do praxe.“ Budúci scénografi mali možnosť vidieť, ako funguje celé divadlo. Zoznámili sa s technickými pracovníkmi, bábkohercami a zasvätení boli aj do jeho dramaturgie.

Úlohou študentov bolo vytvoriť rekvizity, ktoré budú tvoriť húf rýb. Pomocou špeciálnej peny, lepidla a akrylu vyrobili zhruba 80 rybičiek vo veľkosti 20 cm. „Odborná prax ukázala študentom, ako sa aj z mála dajú robiť veľké veci. Dôležitá je kreativita a úspora materiálu,“ tvrdí pedagogička ŠÚV Košice Mgr. art. Zuzana Kaliňáková.

            Vedenie Bábkového divadla je s prácou nádejných výtvarníkov spokojné. So Školou úžitkového výtvarníctva Košice sa už dohodlo aj na ďalšej spolupráci. „Kladieme si za povinnosť dávať príležitosť mladým umelcom. Dôkazom je repertoár divadla, ktorý kontinuálne už niekoľko rokov produkuje inscenácie mladých tvorcov,“ dodáva Hrehorčák.

Divadelná hra „Podmorský svet“ bude mať premiéru koncom septembra 2016 v Bábkovom divadle Košice. Jej autorkou a zároveň aj režisérkou je Zuzana Kollárová.

Autor: Mgr. Ľubica Reváková                                                                  Foto: archív ŠÚV Košice