Tlačové správy

„ŠÚVkári“ budú vystavovať práce zo záSUVky

V poradí už 10. výstavu v tomto školskom roku organizuje Škola úžitkového výtvarníctva v Košiciach. V priestoroch výstavnej siene BRAVO v Kulturparku Košice predstaví netradičnú prezentáciu svojej činnosti pod názvom „Zo záSUVky“. „Neznamená to, že na výstave ponúkneme staré zabudnuté diela zapadnuté prachom. Pôjde o práce, ktoré sme zozbierali z našich študijných odborov,“ vysvetľuje Mgr. Akad. soch. Štefan Michalko, zástupca riaditeľa pre odborné vzdelávanie.

Výstava „Zo záSUVky“ ponúkne tvorbu žiakov a pedagógov v trochu inom formáte. Kľúčom pre zostavenie výstavy tentoraz nie je prezentácia jednotlivých študijných odborov, ktoré škola ponúka. „Dôraz kladieme na výstupy z predmetov, ktoré majú podobný alebo rovnaký charakter vo všetkých odboroch. Práve oni tvoria výtvarný základ, ktorý sa učia všetci naši študenti.“ Vystavené budú kolekcie prác, ktoré vznikali na jednotlivých predmetoch, ako napríklad maľba, kresba, kompozícia, štylizácia, maliarske techniky, či práca s materiálom. „Väčšinou na výstavách prezentujeme už hotové produkty starších žiakov. Na tejto výstave chceme návštevníkom ukázať, čo predchádza finálnemu dielu.“

Na výstave budú len práce, ktoré boli ručne vyrobené: „Chceme verejnosti ukázať, že naši žiaci musia okrem súčasných digitálnych programov ovládať aj remeselné techniky,“ dodáva Michalko. Návštevník teda uvidí presahy medzi klasickými výtvarnými technikami, remeslom či dizajnom.

         Škola úžitkového výtvarníctva ponúkne divákom zhruba 70 exponátov súčasných študentov, ale aj jej absolventov.

Vernisáž výstavy „Zo záSUVky“ sa uskutoční už zajtra 12. apríla 2016 o 16.00 v  Kasárňach Kulturpark a potrvá do 1. mája 2016.

Autor: Mgr. Ľubica Reváková                                                                  Foto: archív ŠÚV Košice