Tlačové správy

„Naše práce“ vo výmeníku Štítová

Študenti Školy úžitkového výtvarníctva Košice chystajú výstavu s názvom „Naše práce“. Návštevníkom ponúkne množstvo farieb a nápadov.

Výstava „Naše práce“ prezentuje diela žiakov prvého a druhého ročníka študijného odboru propagačné výtvarníctvo. Sú to aktuálne výtvarné práce, ktoré boli vytvorené v období posledných dvoch rokov. Kolekcia približne 40 diel vznikla na hodinách výtvarnej prípravy, vektorovej a rastrovej grafiky. „Zadané témy boli špecifikované na prácu s farbou a tvarom. Žiaci skúmali, ako pomocou farieb dokážeme dosiahnuť emóciu, vytvoriť dojem priestorového pôsobenia a ovplyvniť človeka k akcii. Na realizáciu cvičení boli použité farby ako klasické médium a digitálne nástroje,“ vysvetľuje vedúca odboru propagačné výtvarníctvo Mgr. art. Katarína Ivanová. Výstava prináša prehľad tém, ktorým sa žiaci počas prvých dvoch rokov štúdia na škole venujú. Spoznávajú výtvarný jazyk, rôzne výtvarné techniky a postupy.

Cieľom výstavy je predstaviť výtvarné práce talentovaných žiakov širokej verejnosti. Návštevníci budú môcť vidieť, aké nápadité diela dokážu vytvárať študenti ŠÚV Košice. „Výstavu by si nemali nechať ujsť najmä žiaci deviatych ročníkov základných škôl, ktorí sa zaujímajú o umenie a dizajn. Majú príležitosť bližšie sa oboznámiť s tým, čo sa žiaci učia na našej škole,“ dodáva Ivanová.

Výstava „Naše práce“ je prístupná do 9.októbra 2016 vo výmenníku na Štítovej ulici v Košiciach. Jej vernisáž sa uskutoční v pondelok 3.októbra 2016 o 17:00. 

Autor: Mgr. Ľubica Reváková