Tlačové správy

Práce mladých reštaurátorov v priestoroch Štátnej filharmónie Košice

Študenti Školy úžitkového výtvarníctva Košice budú opäť vystavovať v Dome umenia. 1. decembra 2016 začína výstava s názvom "Košické pohľady". V tejto predvianočnej výstave budú prezentované práce tematicky súvisiace s metropolou východu. „Počas niekoľkých rokov naši žiaci vytvárali olejomaľby - invenčné kópie s košickými pohľadmi, ktoré v podobe súčasnej kolekcie budú po prvý krát verejne prezentované. Známe i menej známe košické zákutia a ulice sú namaľované vždy v rukopise  umelca, ako napríklad majstra Jakobyho alebo Moneta, Ernsta, či Turnera," tvrdí organizátor výstavy a pedagóg ŠÚV Košice Mgr.art. Milan Špak, Art.D.

Vďaka dobrej spolupráci ŠÚV Košice a Štátnou filharmóniou Košice tak návštevník koncertov získa nielen hudobný ale i vizuálny zážitok. Podľa slov dramaturgičky filharmónie Mgr. Márie Kornucíkovej, výstavy prác študentov konzervátorstva a reštaurátorstva patria k najlepším výstavám v Dome umenia, ktoré počas sezóny prezentujú: „V záplave postmoderného umenia, ktoré v mnohých prípadoch rezignuje na technickú zručnosť  a obsah diela výrazne poznačeného seba-prezentáciou, sú práce žiakov oázou, na ktorú sa naši návštevníci dlho vopred tešia."

Tak ako vždy, aj teraz sú  pre účastníkov otvorenia výstavy pripravené voľné vstupenky na večerný koncert „Perly Romantizmu“, ktorý začína o 19:00. Vernisáž výstavy  „Košické pohľady“  je naplánovaná na 17.00. Práce budú v Dome umenia vystavené do 20. decembra 2016.

Autor: Mgr. Ľubica Reváková